Get Adobe Flash player

Linkuri utile

ŞTIINŢA este clasificarea sistematică a EXPERIENŢEI

George Henry Lewez

 

EXPERIENŢA este sursa CUNOAŞTERII

Heinrich Heine

 

Dorinţa de CUNOAŞTERE,ca şi setea de îmbogăţire,sporesc cu fiecare nouă avuţie

Lawrence Sterne

În contextul desfăşurării acţiunilor prevăzute în cadrul Proiectului 1444544 TEMPUS 1-2008-1-FR-JPHES „Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova” în perioada 21.09.2010 – 21.10.2010 a fost desfăşurat Seminarul pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului a studenţilor UCCM.

La lucrările seminarului au fost invitaţi studenţii tuturor anilor de studii de la ciclul I (licenţă).


O reuşită a seminarului petrecut este îmbinarea aportului teoretic al lectorilor-formatori cu cei de la alte catedre şi din economia practică.
Seminarul „Antreprenoriat – iniţierea afacerii” a fost petrecut cu aportul reprezentanţilor întreprinderilor – de la ÎMOMF „Microinvest” SRL - dna V. Mîrzac, director financiar.

Rezultatele seminarului s-au cristalizat în planurile de afaceri, elaborate de grupuri de studenţi şi evaluate în Comisia de concurs.
Toţi participanţii la seminarul nominalizat au obţinut Certificatul corespunzător.

În perioada 24 februarie – 23 martie 2011 a fost desfăşurată următoarea rundă a seminarului opţional „Antreprenoriat. Iniţierea afacerii”. Participanţii la seminar sunt în perioada de pregătire şi înaintare a planurilor de afaceri la concursul final.